• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych w zakresie nauki o polityce administracji

Szczegóły
Kod SD_NS_PA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Polityce i Administracji
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Przedmiot zainteresowań Nauk o polityce i administracji jest zróżnicowany i wielowymiarowy. Do głównych obszarów badawczych można zaliczyć m.in. teorię polityki i myśli politycznej, systemy polityczne, socjologię polityki i marketing polityczny, naukę o państwie i administracji publicznej, stosunki międzynarodowe. W ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji realizowanych jest wiele przedmiotów takich jak m.in.: Teria polityczna, Socjologia i psychologia polityki, Systemy polityczne, Administracja Państwowa i Publiczna, Teoria polityki społecznej i rozwoju, Międzynarodowwa porównawcza polityka społeczna. Na Uniwersytecie Warszawskim, jednostką prowadzącą badania na poziomie studiów I i II stopnia z zakresu dyscypliny Nauki o polityce i administracji jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, a na pozimie kształcenia doktorantów  - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych. Program kształcenia w SDNS jesr w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora. Obejmuje między innymi interdyscyplinarne seminarium z nauk społecznych, seminarium wybranej dyscypliny, zajęcia rozwijające umiejętności metodyczne oraz związane z niezbędnymi w nauce umiejętnościami "miękkimi" związanymi np. z wnioskami grantowymi, strategiami publikacyjnymi w nauce czy umiejętnościami metodycznymi.