Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Jednostki organizacyjne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Kod AGH
Adres Kraków
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW https://www.agh.edu.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kod KUL
Adres Lublin
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW https://www.kul.pl
Politechnika Gdańska
Kod PG
Adres Gdańsk
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW http://pg.edu.pl/
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kod UAM
Adres Poznań
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW http://www.amu.edu.pl/
Uniwersytet Gdański
Kod UG
Adres Gdańsk
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.ug.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kod UJ
Adres Kraków
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.dydaktyka.uj.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kod UJK
Adres Kielce
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.ujk.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kod UKSW
Adres Warszawa
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.uksw.edu.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kod UKW
Adres Bydgoszcz
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.ukw.edu.pl/
Uniwersytet Łódzki
Kod UL
Adres Łódź
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.uni.lodz.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kod UMCS
Adres Lublin
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kod UMK
Adres Toruń
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.umk.pl
Uniwersytet Opolski
Kod UO
Adres Opole
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.uni.opole.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kod UPED
Adres Kraków
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW http://www.up.krakow.pl/
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kod UPJPII
Adres Kraków
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.upjp2.edu.pl
Uniwersytet Rzeszowski
Kod UR
Adres Rzeszów
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.ur.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kod US
Adres Katowice
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.us.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński
Kod USZ
Adres Szczecin
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.usz.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
główny obraz jednostki
Kod UW
Adres Warszawa
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW http://www.bss.uw.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku
Kod UWB
Adres Białystok
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW http://www.uwb.edu.pl/
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kod UWM
Adres Olsztyn
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.uwm.edu.pl / informator.uwm.edu.pl (plany studiów)
Uniwersytet Wrocławski
Kod UWR
Adres Wrocław
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.uni.wroc.pl
Uniwersytet Zielonogórski
Kod UZ
Adres Zielona Góra
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.uz.zgora.pl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Kod WAT
Adres Warszawa
Numer telefonu
Strona w USOSweb przejdź do USOSweb
Portal WWW www.wat.edu.pl