Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(WAT) Elektronika i telekomunikacja, spec. Systemy teleinformatyczne, studia II stopnia (stacjonarne)

Szczegóły
Kod WAT_EIT3-2
Jednostka organizacyjna Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 5
Czas trwania 1,5
Adres WWW https://wel.wat.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Semestr: 2

Liczba miejsc: 5

Specjalność: Systemy teleinformatyczne

Specjalność ma na celu kształcenie w zakresie projektowania i eksploatacji sieci i systemów, w których wykorzystywane są zarówno urządzenia telekomunikacyjne, jak i informatyczne. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu zastosowania najnowszych technik i technologii w systemach i sieciach teleinformatycznych. Posiada wiedzę z zakresu m.in. architektury systemów i sieci teleinformatycznych oraz systemów operacyjnych niezbędną do wykorzystania narzędzi informatycznych służących do projektowania sieci teleinformatycznych, zapewniających świadczenie różnorodnych usług. Posiada umiejętności związane z implementacją zaawansowanych aplikacji sieciowych i internetowych niezbędnych do administrowania i utrzymania sieci teleinformatycznych i komputerowych. Ukończenie studiów tej specjalności przygotowuje do pracy związanej z projektowaniem i instalowaniem systemów/sieci teleinformatycznych oraz ich eksploatacją. Absolwenci mogą również podejmować pracę na stanowiskach kierowniczych w instytucjach/firmach zajmujących się projektowaniem, instalowaniem i administrowaniem systemów/sieci teleinformatycznych oraz ich marketingiem.