Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(WAT) Elektronika i telekomunikacja, spec. Urządzenia i systemy elektroniczne - studia II stopnia (stacjonarne)

Szczegóły
Kod WAT_EIT2-2
Jednostka organizacyjna Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 5
Czas trwania 1,5
Adres WWW https://wel.wat.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Semestr: 2

Liczba miejsc: 5

Specjalność Urządzenia i systemy elektroniczne

Specjalność kształci elektroników konstruktorów i eksploatatorów w zakresie budowy i działania analogowych, cyfrowych i mieszanych układów elektronicznych, układów mikrofalowych oraz nowoczesnych systemów elektronicznych, m.in. systemów radiofonii, telewizji cyfrowej oraz satelitarnych systemów nawigacyjnych. Absolwent posiada praktyczną umiejętność projektowania, wykonywania prototypów i testowania układów elektronicznych z wykorzystaniem nowoczesnych
laboratoryjnych urządzeń pomiarowych. Zna zasady programowania układów DSP, FPGA i modułowych systemów PXI oraz programowania mikrokontrolerów w języku C. Posiada wiedzę w zakresie przetwarzania sygnałów, inżynierii obrazu i dźwięku, rozpoznawania obrazów, metod sztucznej inteligencji, baz danych, programowania obiektowego i projektowania aplikacji sieciowych. Specjalność Urządzenia i systemy elektroniczne stanowi bazę do kontynuowania studiów także na innych kierunkach, takich jak mechatronika, informatyka, inżynieria kosmiczna i satelitarna, czy też inżynieria biomedyczna.