Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia białoruska z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-FLBIAL
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia białoruska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 8
Adres WWW http://www.kb.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Celem studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C1 i języka angielskiego na poziomie B2+ (zgodnie z ramami 2 ESOKJ). W ramach kierunku oferowane są zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (warsztaty przekładowe, fakultatywna nauka języka rosyjskiego) i przygotowujące do badań językoznawczych lub literaturoznawczych.

Realizacja indywidualnego programu na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim  stanowić może istotne uzupełnienie naukowe i praktyczne dla studentów slawistyk, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych planujących pracę w dyplomacji czy kulturoznawców zajmujących się Europą Wschodnią.