Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Bałtyckie studia kulturowe, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2_BLT-KLT
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Bałtyckie studia kulturowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://nsp.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Bałtyckie studia kulturowe realizują specjalistyczny, autorski, wyjątkowy program, ukierunkowany na różne aspekty dziedzictwa i przede wszystkim najnowsze zjawiska w kulturze państw nadbałtyckich. Dają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności  niezbędnych do działania w sektorze kultury i turystyki oraz kompetencje niezbędne do działań animacyjnych oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.   W trakcie studiów wykorzystywane są także atuty Szczecina i województwa jako  miejsca kontaktów  międzykulturowych i nawiązywania różnych form współpracy miast i regionów położonych w basenie Morza Bałtyckiego.

Nauczysz się:

– sposobów wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy badawczej jak i w instytucjach kultury i turystyki,
– jak wykorzystać wiedzę i umiejętności do realizacji samodzielnych projektów w sektorze kultury,
– poznawać i rozumieć mechanizmy kształtujące specyfikę literatury, kultury artystycznej i form spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań,
– zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do interpretacji tekstów kultury przydatnej w działalności popularyzatorsko-edukacyjnej,
– współpracy przy tworzeniu i realizacji projektów naukowych ukierunkowanych na zjawiska i relacje kulturowe regionu nadbałtyckiego.