Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Studia pisarskie, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-ST-PI
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Studia pisarskie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia na tym kierunku pozwalają przygotować się do zawodu literata oraz do intensywnej aktywności w sferze kultury artystycznej.
Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie literaturoznawstwa, w tym ze znajomości faktów, zjawisk i teorii wyjaśniających zależności między literaturą, kulturą/cywilizacją a społeczeństwem. Studia pisarskie drugiego stopnia – o unikatowej w skali regionu i Polski formule – są realizowane w systemie zajęć popołudniowych odbywających się od poniedziałku do piątku po godzinie 15.15.

Nauczysz się:
• identyfikować dzieła literackie i krytycznoliterackie,
• analizować, interpretować oraz wartościować cudze dzieła literackie i krytycznoliterackie,
• prezentować kompetencje społeczne istotne dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz planowym i systematycznym udziałem w życiu kulturalnym.

Przykładowe przedmioty:
Literatura na świecie, topografie światów fikcjonalnych, humanistyka nieantropocentryczna,
warsztaty redakcyjne, warsztaty mistrzowskie, scenopisanie, komunikacja interpersonalna
– warsztaty.