Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Filologia angielska, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-FLA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Filologia angielska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom filologii angielskiej, otwiera drogę do wielu karier; zarówno w kraju, jaki i za granicą. Doskonała znajomość języka angielskiego w połączeniu z umiejętnościami kulturowymi czyni absolwenta anglistyki poszukiwanym kandydatem na rynku pracy. Student nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty:
Zaawansowane sprawności językowe, podstawy języka biznesu, współczesne tendencje
w literaturze anglojęzycznej, przekład tekstów specjalistycznych, przekład tekstów literackich.