Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Prawo służb mundurowych, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-PRSM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Prawo służb mundurowych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://wpia.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

o unikatowy kierunek w skali kraju, łączący wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. W toku studiów absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, m.in. w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania służb mundurowych, pragmatyk służbowych, ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce czy procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

• zasad funkcjonowania i zakresu uprawnień służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo państwa,
• przepisów prawa niezbędnych do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa,
• zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz czynności operacyjnych i rozpoznawczych,
• posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji oraz prawa,
• praktycznego interpretowania przepisów prawnych,
• zasad użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni,
• udzielania pierwszej pomocy.

Przykładowe przedmioty:
etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych, interwencja kryzysowa, organizacja i zarzadzanie w służbach mundurowych, prawo karne materialne, aspekty finansowania służb mundurowych, teoria i praktyka negocjacji, pragmatyki służbowe, charakterystyka przestępstw kryminalnych, ogólne prawo podatkowe, społeczeństwo obywatelskie, zwalczanie przestępczości, kryminalistyka, prawo policyjne, warsztaty pisania pism w sprawach administracyjnych, typologia broni, środki przymusu bezpośredniego