Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Logistyka, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-LG
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Logistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://efz.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia na tym kierunku koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomiką transportu, polityką transportową (płaszczyzną krajowa i międzynarodowa) oraz z techniczno- -ekonomicznymi aspektami funkcjonowania transportu morskiego, kolejowego i lądowego. Studiujący zapoznaje się z m.in. logistyką w ujęciu makro i mikro, zarządzaniem łańcuchami dostaw, gospodarką magazynową i transportem. Poznaje obszary wiedzy związane z logistyczną obsługą klienta, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zarządzaniem jakością w logistyce, ekologistyką oraz istotą podejścia procesowego i systemowego w jednostkach gospodarczych.

Nauczysz się:

• zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
• sterować przepływami materiałów, informacji oraz środków finansowych, z uwzględnieniem aspektów logistycznej obsługi klienta,
• obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), magazynem (WMS) i transportem (TMS),
• prowadzenia dokumentacji jakościowej, tworzenia procedur kontroli oraz rozliczania i usuwania powstałych problemów,
• przeprowadzania analiz rynku i zachowań klientów, prowadzenia skutecznych negocjacji oraz tworzenia planów marketingowych.