Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) dyscyplina nauki teologiczne

Szczegóły
Kod UPJPII_DNT_SD
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki teologiczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Adres WWW http://szkoladoktorska.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Dlaczego nauki teologiczne?

Teologia może być rozumiana jako mowa o Bogu (refleksja o Bogu i przepowiadanie), jako mowa Boga do człowieka (Jego Objawienie) i jako mówienie do Boga (modlitwa i liturgia). Wszystkie te elementy łączą nauki teologiczne, gdyż teologia jako nauka o Bogu jest refleksją nad Objawieniem Bożym i jego rozumieniem na kartach historii, a także próbą przedstawienia go w sposób uporządkowany i usystematyzowany na podstawie Pisma Świętego, Tradycji Kościoła i ludzkiego rozumu oświeconego przez wiarę. Teologia jest również nauką o człowieku w jego odniesieniu do Boga, czyli w kontekście pytań o najgłębszy sens ludzkiego życia, jego dramatów i radości. Biorąc pod uwagę wszystkie te wymiary, teologię jako dyscyplinę naukową możemy podzielić na bardziej specjalistyczne kierunki: biblistyka, teologia systematyczna (fundamentalna i dogmatyczna), teologia moralna i duchowości oraz teologia praktyczna (nauki o liturgii, katechetyka, homiletyka, psychologia pastoralna, teologia pastoralna, teologia ewangelizacji). Warto pogłębiać swoją wiedzę teologiczną, by kompetentnie mówić o Bogu innym w środkach społecznego przekazu, na katechezach, w działalności ewangelizacyjnej i posłudze duszpasterskiej.

Dlaczego w szkole doktorskiej?

Kształcenie w dyscyplinie nauki teologiczne w szkole doktorskiej umożliwia pogłębienie formacji intelektualnej w zakresie teologii tym, którzy mają już za sobą studia podstawowe z teologii i licencjat kanoniczny. Studia umożliwiają zapoznanie się z metodologią badań nauk teologicznych, rozwój indywidualnych zainteresowań i prowadzenie badań naukowych pod kierunkiem renomowanych wykładowców wykształconych na uczelniach krajowych i zagranicznych, nabywanie praktyki w samodzielnych poszukiwaniach badawczych i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, udział w wybranych zajęciach innych dyscyplin naukowych wykładanych w szkole doktorskiej UPJP2, współpracę z innymi osobami prowadzącymi specjalistyczne badania w zakresie nauk teologicznych na poziomie studiów doktoranckich. Docelowo studia prowadzą do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk teologicznych, w dyscyplinie nauki teologiczne. Pomocą w koncentracji na nauce służą stypendia naukowe gwarantowane tym, którzy na drodze konkursu zostaną zakwalifikowani do szkoły doktorskiej.

Dlaczego w Krakowie?

Kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinie nauki teologiczne respektuje zarówno ustawodawstwo Rzeczpospolitej Polskiej jak i wymagania Stolicy Apostolskiej zapisane w konstytucji Veritatis gaudium. Zajęcia w szkole prowadzą pracownicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, który kontynuuje tradycję najstarszego wydziału teologicznego w Polsce, utworzonego staraniem św. Jadwigi Królowej w 1397 r. Nasz Wydział legitymuje się kategorią A: pozwala uzyskać tytuł magistra teologii, licencjatu teologicznego, oraz stopnie doktora i doktora habilitowanego. Pracownicy naukowi wydziału, wykształceni na studiach w Polsce i zagranicą, są otwarci na studentów i wspierają ich kreatywność. Nasze studia odbywają się w sercu Krakowa, co daje wręcz namacalny kontakt z historią i duchową spuścizną polskiego Kościoła i naszego narodu, ale także otwiera ogromne możliwości dla życia studenckiego, bo teologia to nie tylko studia, nauka i książki, ale również relacje, przyjaźnie i rozwijanie pasji. Studia na Uniwersytecie Papieskim charakteryzują się indywidualnym podejściem do studenta, przyjazną i wręcz rodzinną atmosferą. Wydział współpracuje z innymi podobnymi ośrodkami w Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Do dyspozycji doktorantów jest nowoczesna biblioteka uniwersytecka, umożliwiająca dostęp do wielu baz danych z całego świata; można w niej także owocnie spędzić czas i prowadzić kwerendy naukowe.