Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, niestacjonarne

Szczegóły
Kod UPJPII_DIKS_2ST_NS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://idmiks.wns.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, prowadzony w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.


Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowują specjalistów w zakresie nowoczesnego dziennikarstwa oraz innowacyjnego komunikowania społecznego z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w następujących specjalnościach:

 • e-dziennikarstwo,
 • reklama, branding, public relations,
 • realizacja radiowo-telewizyjna.

Studiując kierunek, zdobędziesz wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji społecznej i mediów w społeczeństwie informacyjnym,
 • nowoczesnego dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego,
 • dziennikarstwa internetowego opartego na aplikacjach cyfrowych,
 • produkcji i realizacji telewizyjnej, radiowej i mulitmedialnej,
 • kultury języka, retoryki i stylistyki dziennikarskiej, creative writing
 • promocji, reklamy, marketingu i brandingu,
 • wykorzystania mediów cyfrowych w komunikowaniu,
 • analizy i zarządzania mediami cyfrowymi.

Studia otwierają możliwość pracy w atrakcyjnych branżach, takich jak:

 • dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.,
 • e-dziennikarstwo i media cyfrowe,
 • produkcja radiowo-telewizyjna i multimedialna,
 • reklama, branding i marketing medialny,
 • public relations, doradztwo wizerunkowe i rzecznictwo prasowe,
 • ewangelizacja medialna i animacja kultury medialnej
 • edukacja medialna w szkołach, instytucjach edukacyjnych, mediach itp.