Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Biologia, sp. paleobiology, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UO_PT-PALEOBIOL
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Wolne 2 miejsca na II roku.

 

Paleobiologia jest nową specjalnością na kierunku Biologia. Są to studia magisterskie II stopnia prowadzone w języku angielskim. Biologia na Uniwersytecie Opolskim powstała w roku 1997. Od tego czasu kierunek intensywnie się rozwija dając ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań. Obecnie prowadzimy kształcenie na wszystkich trzech stopniach nauczania. Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (nawet wśród profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Student ma dość dużą swobodę w wybieraniu ścieżki specjalizacji oraz w rozwijaniu swoich biologicznych zainteresowań. Jesteśmy biologią bardziej nastawioną na biologię podstawową niż komercyjną. Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, powstają nowe jednostki, jak choćby Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, w ramach którego studenci mogą odbywać praktyki i prowadzić własne projekty badawcze.

 

Projekty badawcze, prace magisterskie i praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie, a dopiero potem w laboratorium. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej i magisterskiej z pełnego zakresu nauk biologicznych.

 

  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programów i Erasmus.

 

Program studiów zakłada połączenie wiedzy z zakresu biologii i geologii z praktyką terenową i umiejętnościami preparacji skamieniałości. Dysponujemy koniecznym sprzętem. Student dostanie odpowiedni zakres wiedzy z wielu dziedzin geologicznych takich jak Geologia i Geologia, Historyczna, Geobiologia, Paleontologia, Micropaleontologia, Metody badań skamieniałości, Paleohistologia i wiele innych. Program tez zawiera dyscypliny ściśle biologiczne, na przykład Statystyczne metody w biologii, Sociobiologia, Techniki rekonstrukcji filogenetycznych, Ekologia populacyjna i wiele innych. Program zawiera również przeprowadzenie praktyk terenowych, wykładów gościnnych. Odrębnie poświęcamy czas na nauczanie studenta Biologicznej terminologii w języku angielskim czy technikom przedstawienie swoich prac badawczych, jak to przygotowanie prezentacji, napisanie abstraktów, artykułów, przeprowadzenie naukowej dyskusji.

 

 

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów i paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Od 15 lat, co roku Koło Naukowe Biologów organizuje obozy entomologiczne na terenie całej Polski i innych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc. Do tego regularnie odbywają się obozy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz wystawy, wykłady specjalistów i wycieczki do muzeów przyrodniczych, ogrodów zoologicznych i botanicznych w Polsce i za granicą.

 

Od roku 2016 na UO działa tez Europejskie Centrum Paleontologiczne, który prowadzi naukową, popularyzacyjną i dydaktyczna działalność, ma partnerów w wielu innych krajach. Studenci mają możliwość praktyk i zbioru materiału badawczego nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Natomiast największym atutem Uniwersytetu Opolskiego jest możliwość poszukiwania materiałów bezpośrednio na terenach Opolszczyzny. Głównym i szeroko znanym paleontologicznym odkryciem jest stanowisko dokumentacyjne „Trias” w Krasiejowie z wielkimi pokładami kościonośnymi kręgowców późnego triasu. Oprócz tego jest możliwość poszukiwania materiału w utworach karbonu, wczesnego i środkowego triasu, kredy. Prowadzimy szkoły terenowe dla naszych partnerów z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec itd. Studenci mają wielkie możliwości nawiązania kontaktów z kolegami z innych uczelni UE.

 

 

Absolwent specjalności Palaeobiology w języku angielskim, dzięki uzyskanym kompetencjom merytorycznym będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w szkołach, muzeach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, agencjach turystycznych, a także w jednostkach zajmujących się ochrona przyrody, w tym przyrody nieożywionej, czyli geoparkach czy innych parkach przyrodniczych. Absolwent specjalności „Palaeobiology” będzie dodatkowo posiadał możliwość kontynuacji swego wykształcenia na studiach doktoranckich na uniwersytetach UE. Nabyte umiejętności z zakresu paleobiologii, geologii, micropaleontologii i innych dyscyplin pozwolą mu ponadto na samodzielne przeprowadzanie różnego rodzaju prac badawczych, konserwacyjnych, muzealnych etc.

 

 

Absolwent specjalności Palaeobiology uzyskuje dyplom w języku angielskim i może kontynuować studia II stopnia jak na naszym wydziale tak i na innych uczelnia UE