Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Socjologia - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UO_HP-SOC-IST
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Wolne 2 miejsca na II roku i 2 miejsca na III roku.

 

Socjologia to dziedzina nauk społecznych, która zajmuje się tym wszystkim, co składa się na życie w społeczeństwie. Socjologowie interesują się, między innymi, poznawaniem wzorów kulturowych i prawidłowości społecznych, badaniem i wyjaśnianiem nowych zjawisk i procesów.

 

 

Studia te rozwijają wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne, a także pozwalają na zdobycie praktyki zawodowej.

 

 Na studiach będziesz:

 

  • projektował i realizował badania społeczne, rynkowe, marketingowe.
  • tworzył profesjonalne narzędzia badawcze (UX – user experience, ankiety, kwestionariusze wywiadów, obserwacji i inne).
  • poznawał metody zarządzania projektami i pozyskiwania grantów o fundusze (m.in. w generatorze SOWA) – mamy bezpłatne szkolenie z certyfikatem.
  • analizował dane ilościowe i jakościowe w nowoczesnych programach komputerowych: SPSS (z możliwością certyfikacji zewnętrznej na II stopniu studiów), CAQDA – w tym ATLAS.ti.
  • uczył się współpracy i zarządzania zespołem pracowniczym
  • poznawał zasady dobrej autoprezentacji i wystąpień publicznych
  • planował własny rozwój i karierę zawodowej

 

 

 

Praktyki zawodowe będą realizowane po drugim roku studiów: w sektorze firm  prywatnych i instytucji publicznych (samorządu i urzędów państwowych) ale także w obszarze mediów, instytucjach kultury.

 

Absolwenci socjologii dobrze wypadają w podsumowaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanych w ramach platformy ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych – link)

 

 

Nasi absolwenci z powodzeniem odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Mają do wyboru wiele możliwości. Pracują między innymi: 

 

agencjach badawczych, międzynarodowych korporacjach, firmach otoczenia biznesu, działach personalnych w dużych zakładach pracy, firmach szkoleniowych.

 

instytucjach publicznych:  urzędach gminy, miejskich, marszałkowskich, wojewódzkich, w miejskich ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie, kuratoriach sądowych, w urzędach pracy, obserwatoriach rynku pracy, fundacjach i stowarzyszeniach, mediach.

 

Prowadzą też własną działalność gospodarczą – badania rynkowe, marketingowe, projekty unijne i nie tylko…

 

Student socjologii UO zdobywa doświadczenie zawodowe już podczas studiów (projekty badawcze i praca badawcza w terenie, znajomość programów komputerowych do analizy danych, certyfikaty);

 

Nasi absolwenci wykorzystują zdobyte kompetencje (m.in. znajomość programów komputerowych czy umiejętności projektowania badań) w różnych obszarach życia społecznego – dlatego są elastyczni, świadomi i swobodnie odnajdują się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

 

Nasi studenci założyli i aktywnie działają w Kole Naukowym Socjologa realizując co roku ciekawe projekty społeczne i naukowe.

 

Podchodzimy indywidualnie do rozwoju każdego z naszych studentów. Zajęcia prowadzimy w małych grupach, w nowoczesnych i klasycznych formach: wykładów, warsztatów, laboratoriów, seminariów, a także e-learningu. 

 


Zaplanowaliśmy, między innymi, takie zajęcia jak.:

- Metody i techniki badań społecznych

- Technologie informacyjne

- Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

- Zarządzanie projektami

- Podstawy ilościowej analizy danych w oparciu o program komputerowy (np. SPSS)

- Psychologia społeczna

- Socjologia w działaniu.