Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Język biznesu, studia stacjonarne II - stopnia

Szczegóły
Kod UO_FIL-JB-IIST
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Język biznesu
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

1 miejsce na I roku (jeśli zostanie uruchomiony)

Czego uczy się na języku biznesu?

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie.
Program został opracowany jako naturalna kontynuacja studiów I stopnia, których absolwent osiągnął wysoki stopień zaawansowania w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego, a także przedmiotów wprowadzających teoretyczne i praktyczne podstawy ekonomii, prawa gospodarczego, i marketingu. Program studiów wzbogacają przedmioty ogólnohumanistyczne.

Języki wykładowe: rosyjski, polski, angielski

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

 • kanon języka biznesu, który jest tworzony przez zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego oraz angielskiego,
 • przedmioty pogłębiające wiedzę ekonomiczną oraz prawno-gospodarczą,
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon kierunku, konieczne do uzyskania dyplomu,
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu kierunku,
 • kursy zmienne kierunkowe oraz ogólnouczelniane zapoznające studenta z warsztatem naukowym pracowników dydaktycznych i badawczych wydziału i uczelni.

 

Uczymy

 1. rosyjskiego (zaczynając od poziomu C1 i realizując ponad 300 godzin zajęć osiągamy poziom C2),
 2. angielskiego (wychodząc od poziomu B2 w toku ponad 150 godzin zajęć osiągamy poziom C1) .

W zakresie kształcenia biznesowego uczymy

 • nauki o przedsiębiorstwie,
 • podstaw logistyki,
 • systemów i narzędzi informatycznych w logistyce i biznesie,
 • prawa pracy,
 • wiedzy o rynku finansowym.

 

Dlaczego warto studiować język biznesu na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje

 • szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych i towarzysząca mu bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych, które zapewniają interdyscyplinarność studiów,
 • dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia absolwentów, z uwzględnieniem szerokich możliwości stwarzanych przez rynek klienta rosyjskiego,
 • wyspecjalizowana kadra badawcza i dydaktyczna gwarantująca wysoką jakość kształcenia językowego, biznesowego jak i ogólnohumanistycznego,
 • wieloletnie doświadczenie zespołu dydaktycznego i zarządzającego kierunkiem w tworzeniu najwyższej jakości programów studiów i optymalnych warunków studiowania umożliwiających studentowi łączenie zobowiązań akademickich z pozaakademickimi.

 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć w życiu kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).
Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji, trwające 2-3 tygodnie). Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego na  poziomie C2 i angielskiego na poziomie C1) w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego do zagadnień ekonomiczno-społecznych.
Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków w równym stopniu, nabyciu umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu i reklamy, formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje pogłębiona świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem. Pozwala mu to pełnić różnorodne funkcje we współczesnym integrującym się świecie oraz aktywnie kreować własną karierę zawodową. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy tłumacza, pracownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, czy pracownika biur podróży.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w

 • przedsiębiorstwach,
 • biurach podróży,
 • redakcjach czasopism,
 • biurach tłumaczeń,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach naukowych i uczelniach,
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach państwowych i firmach prywatnych, w których wymagana jest pogłębiona wiedza i umiejętności językowe oraz logistyczne, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne. Wielu absolwentów języka biznesu pracuje obecnie w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach handlowych, finansowych  i ubezpieczeniowych, w biurach podróży, w instytucjach administracji publicznej takiej jak urzędy miast i gmin, urzędy skarbowe czy oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  a także w dyplomacji – w ambasadach i konsulatach.