Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Społeczeństwo informacyjne studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WPIDZ_SI_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Społeczeństwo informacyjne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/programy-zajec,4725.htm

We współczesnym świecie jednym z najcenniejszych zasobów jest właśnie informacja. Jednocześnie jest ich bardzo wiele, więc cenną umiejętnością jest wydzielenie informacji tych najbardziej istotnych, ich analiza, przetwarzanie i odpowiednie zarządzanie nimi. Kierunek społeczeństwo informacyjne jest jednym z pierwszych w Lublinie i w Polsce, których program stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z szybkim rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Studia te łączą nauki społeczne i ścisłe. Nauczysz się sprawnie poruszać w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, analizy danych), ale też społecznej i kulturowej. Dowiesz się, jak definiować problemy społeczne współczesnego społeczeństwa informacyjnego i szukać dla nich rozwiązań. 
 
Społeczeństwo informacyjne to kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki.