Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ

Szczegóły
Kod UL_SD_HUM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Dziedziny/dyscypliny naukowe Archeologia, Filozofia, Historia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o Kulturze i Religii
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w sześciu dyscyplinach:

  • Archeologii
  • Historii
  • Filozofii
  • Językoznawstwie
  • Literaturoznawstwie
  • Naukach o kulturze i religii

Jednocześnie program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.

 

Celem kształcenia jest rozwój naukowy doktoranta, który w trakcie 4 lat (8 semestrów) nauki w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych poszerza i pogłębia swoją wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym, umożliwiającym umiejscowienie kompetencji związanych z daną dyscypliną w szerszym kontekście, a także rozwija swój warsztat badawczy i dydaktyczny oraz nabywa kompetencje miękkie, które mogą być w przyszłości wykorzystane zarówno w pracy akademickiej, jak i w działalności zawodowej o pozaakademickim charakterze.

 

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i obronie rozprawy doktorskiej absolwent uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych w jednej z sześciu wyżej wymienionych dyscyplin.