Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych

Szczegóły
Kod UL_D_NHUM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Kierunki studiów Filozofia, Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Wydział Filozoficzno-Historyczny prowadzi dwa rodzaje czteroletnich studiów III stopnia, wspomagające młodych humanistów w uzyskaniu szlifów doktorskich, spełniające najwyżej postawione wymagania i odpowiadające na wyzwania, które stawia dzisiejsza intelektualistyka. Ich zasadniczym zadaniem, poza warunkowaniem prawidłowej drogi do doktoratu jest dostarczenie kontekstów i umiejętności analizy wiedzy, potrzebnych każdemu, kto po zakończeniu studiów magisterskich decyduje się nie schodzić ze ścieżki naukowej.

Jak żadne inne, uczą prowadzenia interdyscyplinarnych badań, krytycznego myślenia, planowania i samooceny własnego rozwoju intelektualnego, uczestnictwa w zespołowych projektach badawczych, komunikacji profesjonalnej i intelektualnej. Wymagają i współtworzą postawę otwartości na sądy i opinie inne niż własne oraz gotowość do dyskusji w zgodzie z zasadami tolerancji.

Wbrew powszechnemu trendowi, celem studiów nie jest przysparzanie krajowi jak największej liczby doktorów, a tworzenie oryginalnego wkładu – razem z pp. doktorantami; polska kultura i nauka musi się wciąż rozwijać, niezależnie od warunków, a XXI w. oferuje nauce ogromną ilość nieznanych dotąd możliwości i narzędzi badawczych. Zamiast stosować reklamowe triki, wolimy dążyć do prawdy, a naszych studentów uczyć tak, by – samodzielni intelektualnie i życiowo, dojrzali naukowo – byli władni umiejętnie pokierować swoim rozwojem i dalszym życiem.