Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) Studia Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej

Szczegóły
Kod UL_D_GEN
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

elem kształcenia na Studiach Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej wyposażonej w wiedzę na zaawansowanym poziomie oraz wyspecjalizowane umiejętności w zakresie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej.

 

Prace doktorskie wykonywane są pod opieką samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w siedmiu jednostkach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Katedrze Genetyki Molekularnej, Katedrze Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Katedrze Biofizyki Molekularnej, Katedrze Biofizyki Ogólnej, Katedrze Termobiologii, Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska, Zakładzie Genetyki Drobnoustrojów). Kadra naukowo-dydaktyczna sprawująca opiekę nad prowadzonymi pracami doktorskimi i prowadząca zajęcia z doktorantami dostosowana jest do profilu kształcenia doktorantów reprezentujących różne specjalności i kierunki. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych w Łódzkim Towarzystwie Naukowym (ŁTN) przez wybitnych naukowców, reprezentujących różne dziedziny naukowe, ze wszystkich Łódzkich Szkół Wyższych.

 

Badania naukowe prowadzone w ramach Studiów Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej można zaliczyć do priorytetowych kierunków badawczych. Mają one zarówno aspekt poznawczy jak i aplikacyjny. Dotyczą między innymi kluczowych zagadnień w zakresie zdrowia, w tym patogenezy nowotworów, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) czy choroby Alzheimera. Celem badań jest opracowanie nowych strategii do walki z nowotworami (m. in. określenie molekularnych wyznaczników efektywnej terapii przeciwnowotworowej, ocena znaczenia procesów naprawy DNA dla prognozowania i terapii nowotworów, a także charakterystyka mechanizmów działania nowych analogów leków przeciwnowotworowych, koniugatów leków z białkami czy dendrymerami), wirusem HIV, zakażeniami grzybiczymi, gruźlicą i innymi chorobami cywilizacyjnymi. W badaniach wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia w zakresie nanotechnologii (np. dendrymery, fulereny, koniugaty białkowe). Prace badawcze prowadzone w ramach studiów dotyczą także inżynierii genetycznej roślin, a w szczególności wykorzystania roślin do produkcji rekombinowanych białek. Te innowacyjne badania przyczynią się do rozwoju regionu Łódzkiego, dostarczając opracowań nowych technologii, metod badawczych do wdrożenia i stosowania w diagnostyce medycznej, rolnictwie i warzywnictwie. Doktoranci w ramach studiów mają możliwość wyjazdów na zagraniczne staże do wiodących światowych uczelni. Daje im to sposobność poznania innych form kształcenia, wykonania pracy doktorskiej, rozwoju naukowego oraz nawiązywania kontaktów naukowych w celu dalszej współpracy.