Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) Studia Doktoranckie w zakresie fizyki

Szczegóły
Kod UL_D_FIZ
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Kierunek studiów Fizyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

STUDIA DOKTORANCKIE FIZYKI

Głównym celem studiów jest zdobycie przez absolwenta zaawansowanej wiedzy z dziedziny fizyki związanej z obszarem prowadzonych badań przez wykonywanie pracy naukowej, uczestnictwo w wykładach i seminariach oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych. Proces kształcenia skoncentrowany jest wokół zasadniczego elementu studiów, jakim jest przygotowanie, edycja i obrona pracy doktorskiej.

 

Studia Doktoranckie Fizyki mają solidne zaplecze badawcze. Przede wszystkim posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę profesorską, dzięki której Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ma najwyższą kategorię AMinisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto Wydział posiada bibliotekę z bogatym zbiorem książek i czasopism dotyczących fizyki oraz elektroniczny dostęp ,,online” do wszystkich najważniejszych zagranicznych i krajowych czasopism fizycznych. Warto również zaznaczyć, że w bliskim sąsiedztwie siedziby Wydziału znajduje się Biblioteka Uniwersytecka. W celu ułatwienia studentom dostępu do Internetu na Wydziale funkcjonuje sieć bezprzewodowa Wi-Fi. W przypadku badań wymagających zaawansowanych obliczeń doktoranci maja do dyspozycji wysokiej klasy klaster komputerowy.

 

Uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej są wspierani przez różnego rodzaju stypendia, włączając w to stypendia unijne, takie jak te przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związanego z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego w oparciu o zaawansowane technologie.

 

Studia adresowane są do kandydatów ze stopniem magistra pragnących pogłębić posiadaną wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności w zakresie badań dotyczących zaawansowanych zagadnień fizyki współczesnej. Udział w badaniach naukowych to nie tylko stworzenie solidnych postaw do samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej oraz wdrażania i rozwijania nowych technologii, lecz również środek kształcący umiejętność rozwiązywania problemów, które nie są związane z fizyką. O tym, że liczy się to na rynku pracy świadczy chętne zatrudnianie przez pracodawców osób z wykształceniem w zakresie fizyki. W szczególności dotyczy to tych obszarów sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i umiejętności stosowania modeli matematycznych – banków, firm konsultingowych, ośrodków analiz rynkowych itp.