Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) Studia Doktoranckie Pedagogiki i Psychologii

Szczegóły
Kod UL_DD_PP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Kierunki studiów Pedagogika, Psychologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia Doktoranckie Pedagogiki i Psychologii trwają 4 lata i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu pedagogiki lub psychologii oraz dyscyplin pokrewnych, metodologii badań nauk społecznych (w zastosowaniu do pedagogiki i psychologii) oraz umiejętności prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej. Pozwalają także na zdobycie kompetencji umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w wielu formach współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym.

 

Duża różnorodność badań prowadzonych na Wydziale Nauk o Wychowaniu umożliwia doktorantom wybór problematyki prowadzonych przez siebie badań i realizację zainteresowań naukowych. Doktoranci zainteresowani pedagogiką mogą podejmować badania w zakresie: pedagogiki społecznej, teorii i historii wychowania, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, resocjalizacji, pedagogiki twórczości. Doktoranci zainteresowani psychologią mogą podejmować badania w zakresie: psychologii zdrowia, stresu, uzależnień, psychologii rodziny, terapii rodzin, psychologii rozwoju i jego wspierania, psychologii pracy i organizacji, psychologii biznesu i doradztwa kariery, psychologii prokreacji, psychologii klinicznej.

 

Kandydaci na studia doktoranckie powinni posiadać wiedzę odpowiadającą wybranej dyscyplinie doktoryzowania, a więc pedagogice albo psychologii, wymaganą na II stopniu kształcenia albo na jednolitych studiach magisterskich lub być gotowi ją uzupełnić, zdając w pierwszym roku studiów doktoranckich egzaminy ze wskazanych przedmiotów.