Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE MATEMATYKI

Szczegóły
Kod UL_DD_M
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Dziedzina/dyscyplina naukowa Matematyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE MATEMATYKI

Celem studiów jest przygotowanie do uzyskania stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Studium obejmuje specjalności reprezentowane przez profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału. Tematy rozpraw doktorskich na kierunku Matematyka mogą dotyczyć następujących gałęzi matematyki:

 

  1. geometria różniczkowa,
  2. geometria analityczna i algebraiczna,
  3. funkcje rzeczywiste,
  4. rachunek prawdopodobieństwa,
  5. matematyka finansowa,
  6. analiza funkcjonalna,
  7. teoria optymalizacji.