Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki

Szczegóły
Kod UL_DD_INF
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Dziedzina/dyscyplina naukowa Informatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia doktoranckie w zakresie Informatyki są prowadzone w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich zorganizowanych przez Wydział Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z uniwersytetami: Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Są one adresowane do uzdolnionych informatycznie absolwentów studiów wyższych II stopnia, zainteresowanych pracą naukową w dziedzinie Informatyki. Trwają 4 lata (z możliwością przedłużenia o jeden lub dwa lata) według programu ustalonego przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, zatwierdzoną przez RW Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Celem kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie informatyki jest  przygotowanie do napisania i obrony rozprawy doktorskiej;  przygotowanie absolwentów do pracy naukowej w dziedzinie informatyki;  wykształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin informatyki wyższej;  wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalającego na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia algorytmu albo zastosowania odpowiedniego modelu matematycznego;  wykształcenie umiejętności językowych pozwalających na swobodne porozumiewanie się w kontaktach międzynarodowych oraz czytanie literatury fachowej w języku angielskim.