Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) STUDIA DOKTORANCKIE NAUK GEOGRAFICZNYCH

Szczegóły
Kod UL_DD_GEO
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Ziemi i środowisku
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych prowadzone są w trybie dziennym. Program studiów przewiduje obecnie 456 godzin zajęć.

 

Tematyka prac doktorskich dotyczy: geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej, turystyki, gospodarki przestrzennej i dydaktyki geografii. Promotorami prac doktorskich mogą być samodzielni pracownicy naukowi reprezentujący specjalności naukowe w zakresie:

 

  • geografii fizycznej: geologii i geomorfologii czwartorzędu, paleogeografii czwartorzędu, geomorfologii, hydrologii, meteorologii i klimatologii, geografii fizycznej kompleksowej, geomonitoringu.;
  • geografii społeczno-ekonomicznej: geografii osadnictwa, geografii miast, geografii wsi, geografii społecznej, geografii ludności, geografii politycznej, geografii historycznej, geografii religii, geografii kultury, geografii regionalnej, geografii turyzmu, archeologii przemysłowej, geografii przemysłu;
  • turystyki, rekreacji, hotelarstwa;
  • gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, samorządu terytorialnego;
  • dydaktyki geografii;
  • geoinformacji.

 

Wśród samodzielnych pracowników naukowych, adiunktów i asystentów są absolwenci innych kierunków studiów (ekonomii, socjologii, architektury, matematyki, fizyki). Pozwala to na prowadzenie badań i prac doktorskich o tematyce interdyscyplinarnej.

 

Wśród kadry prowadzącej prace doktorskie są osoby mające znaczące doświadczenie praktyczne nabyte we współpracy z instytucjami związanymi m.in. z gospodarką wodną, ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, turystyką i rekreacją, edukacją.