Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) Studia Doktoranckie Ekonomii

Szczegóły
Kod UL_DD_EK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia Doktoranckie Ekonomii przeznaczone są dla szczególnie uzdolnionych absolwentów studiów magisterskich, posiadających dorobek projektowy lub naukowo badawczy, zainteresowanych problematyką ekonomiczną, pragnących pogłębić swą wiedzę w tej dziedzinie.

 

Studia utworzone zostały z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów o najwyższych umiejętnościach analitycznych i zdolności myślenia strategicznego, dla potrzeb szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji międzynarodowych oraz podmiotów gospodarczych.

 

Studia doktoranckie na kierunku EKONOMIA prowadzą do zdobycia wiedzy ekonomicznej na poziomie zaawansowanym, umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych w tej dyscyplinie oraz kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego. Rozwijają kwalifikacje wykorzystywane tak w działalności dydaktycznej i naukowo badawczej, jak i w organizacjach gospodarczych. Absolwenci studiów posiadają bowiem umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie badań naukowych, udział w projektach badawczych, przygotowywania publikacji naukowych, ale także do podejmowania i rozwiązywania konkretnych zadań praktycznych mających miejsce w procesach gospodarowania.

 

Efektem kształcenia doktoranta będzie przygotowanie i obrona pracy doktorskiej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.