Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) Studia doktoranckie w zakresie chemii

Szczegóły
Kod UL_DD_CH
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki chemiczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia Doktoranckie Chemii adresowane są do absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra i pragnących pogłębić posiadaną wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności w zakresie badań podstawowych odnoszących się do zaawansowanych zagadnień współczesnej chemii.

 

Studia Doktoranckie Chemii kształcą w zakresie: chemii organicznej, chemii nieorganicznej, chemii teoretycznej, krystalografii i krystalochemii, chemii fizycznej, chemii analitycznej i chemii materiałowej. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w różnych specjalnościach chemii oraz do pracy przy wdrażaniu i rozwijaniu nowych rozwiązań, na przykład w zakresie nanotechnologii. Studia trwają cztery lata i prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 

Nowoczesna aparatura badawcza dostępna dla doktorantów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, stanowią solidną podstawę do osiągnięcie zasadniczego celu studiów, jakim jest przygotowanie i obrona pracy doktorskiej. Coraz większa liczba słuchaczy Studiów Doktoranckich Chemii uzyskuje finansowanie realizowanych projektów w ramach konkursu ‘Preludium’ Narodowego Centrum Nauki. Studenci posiadają elektroniczny dostęp do wielu ważnych baz danych, które zapewniają wgląd w chemiczne czasopisma naukowe oraz stwarzają możliwość wyszukiwania potrzebnych informacji. Często nawiązywana i rozwijana jest współpraca z ośrodkami naukowymi w regionie, kraju i zagranicą.

 

Uzyskany stopień doktora nauk chemicznych otwiera szerokie możliwości odbycia atrakcyjnych staży krajowych i zagranicznych. Wykształcone w czasie odbywania studiów umiejętność pozwalają rozwiązywać wiele problemów i poszukiwać miejsca pracy również poza obszarem tradycyjnych zawodów związanych z branżą chemiczną.