Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_PES1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia na kierunku pedagogika specjalna odnoszą się do profilu ogólnoakademickiego i mają na celu: przekazanie Absolwentom podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do pełnienia różnych ról o charakterze edukacyjnym i rehabilitacyjnym w życiu społecznym i kulturalnym w zakresie pedagogiki specjalnej. Absolwent studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, jak również działań edukacyjnych i wspierających: rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, podejmowanych wobec uczniów ze SPE, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz doświadczających trudności w zakresie społecznego przystosowania. Posiadać będzie znajomość zagadnień pedagogicznych, psychologicznych, biomedycznych, społecznych i specjalistycznych