Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Archeologia - studia II stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_AR2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat znaczenia archeologii w systemie nauk
o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka, wiedzy o periodyzacji dziejów wraz ze szczegółami
dotyczącymi poszczególnych okresów i kultur, a także podstaw prawnych dotyczących badań
i zarządzania dziedzictwem kulturowym. W procesie dydaktycznym budowana jest również
świadomości, że dostarczana społeczeństwu popularna interpretacji badań musi być oparta na
rzetelnej wiedzy naukowej.
Archeolodzy w większości znajdują zatrudnienie w zawodzie, przy różnego typu inwestycjach
infrastrukturalnych, które wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych
lub nadzorów archeologicznych. Często są pracownikami jednostek muzealnych, jako kuratorzy
wystaw lub animatorzy. Znajdują zatrudnienie także w jednostkach administracyjnych związanych
z dziedzictwem i kulturą.