Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) zarządzanie kulturą współczesną, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WZKS_ZARZ_KULTURA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Kierunek „Zarządzanie kulturą współczesną” jest kierunkiem unikatowym i interdyscyplinarnym, w pełni realizującyzałożenia nauczania w ramach nauk o zarządzaniu i jakości w obszarze nauk społecznych oraz nauk o sztuce w obszarzenauk humanistycznych.Program studiów został skonstruowany tak, aby w pełni zaspokoić potrzeby rynku pracy w zakresie specjalistów zarządzaniaorganizacjami kultury o szerokiej, pogłębionej wiedzy na temat współczesnych zjawisk w kulturze. Ukończenie studiów zzakresu „Zarządzania kulturą współczesną” otwiera absolwentom możliwość pracy na stanowiskach kierowniczych worganizacjach kultury trzech sektorów: publicznego, prywatnego oraz pozarządowego. Studia przygotowują także toinicjowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami w zakresie zarządzania kulturą, zarówno w sformalizowanych ramachorganizacji, jak i w formie inicjatyw nieformalnych.Studia te kierowane są zarówno do absolwentów studiów I stopnia z zakresu „zarządzania kulturą i mediami”, jak i innychkierunków zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu kultury współczesnej oraz nabyciem zaawansowanej wiedzy natemat rynku kultury oraz i kompetencji z zakresu zarządzania organizacjami kultury.