Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) filologia polska nauczycielska, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WP_FILOLOGIA_POLSKA_NA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia trwają 6 semestrów. Program studiów obejmuje: historię literatury, literaturę współczesną po 1945 roku, poetykę z elementami teorii literatury,literaturę powszechną, analizę dziełaliterackiego, gramatykę opisową języka polskiego, gramatykę historyczną języka polskiego, język staro-cerkiewno-słowiański, nauki pomocnicze, pedagogikę, psychologię, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, elementy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,język łaciński, historię Polski, emisję głosu, kulturę języka, dialektologię i socjolingwistykę, retorykę wystąpień publicznych, podstawy dydaktyki, dydaktykę języka i literaturyw szkole podstawowejz praktyką śródroczną, praktykępedagogicznąciągłąwszkole podstawowej,pragmatykę zawodu nauczyciela, literaturę dla dzieci i młodzieży, historię filozofii, język obcy, leksykologię i leksykografię, ochronę własności intelektualnej, historię języka, seminarium licencjackie, wprowadzenie do wiedzy o kulturze, technologię informacyjną w pracy polonisty oraz opcje i wykłady monograficzne, a także wychowanie fizyczne.