Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_JROS_TLUM_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Zapraszamy na całkowicie nowy kierunek studiów realizowany w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (pierwszy rocznik rozpocznie naukę w październiku 2019 roku). Są to intensywne studia kształcące specjalistów w zakresie przekładu specjalistycznego – polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego.

 

Program kierunku powstał z myślą o zapewnieniu przyszłym absolwentom kompetencji niezbędnych do:

 

  • doskonałego posługiwania się w mowie i piśmie językiem rosyjskim;
  • sprawnego prowadzenia w tym języku korespondencji administracyjnej i handlowej;
  • tłumaczenia (polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego) dokumentów państwowych, tekstów prawniczych, dokumentacji medycznej i technicznej, tłumaczeń z zakresu informatyki.

 

 

Podczas nauki studenci kierunku zapoznają się ze współczesnymi narzędziami pracy tłumacza, z technikami tłumaczeń pisemnych i ustnych, z teoretycznymi zagadnieniami związanymi z przekładem i komunikacją interkulturową. Studia rozwijają również ogólną znajomość języka rosyjskiego, a także kompetencje w zakresie stylistyki języka rosyjskiego i polskiego.