Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) filologia germańska z językiem angielskim, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_F_GERMANSKA_ZJANG_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Filologia germańska z językiem angielskim
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia stacjonarne II stopnia filologii germańskiej z językiem angielskim będziesz mógł podjąć, kiedy będziesz miał już w kieszeni dyplom LICENCJATA zdobyty na jednym z kierunków zaliczających się do obszaru nauk humanistycznych. Trwają one dwa lata, odbywają się w języku niemieckim i angielskim i mają charakter ściśle uniwersytecki.

Nasza propozycja: Jedne studia – dwa języki! Wybierając ten kierunek nauczysz się biegle władać językiem niemieckim i językiem angielskim.

Podczas studiów nauczysz się doskonale mówić w obu językach oraz będziesz uczęszczał na seminaria magisterskie w zakresie lingwistyki stosowanej, literaturoznawstwa lub wiedzy o kulturze, zajęcia specjalistyczne do seminariów magisterskich oraz zajęcia anglistyczne – wspólnie ze studentami filologii angielskiej. Dodatkowo istnieje też możliwość realizowania kształcenia nauczycielskiego.