Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJK) Zarządzanie, I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJK_S1-ZA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i zachowań składających się na sylwetkę absolwenta. Zgodnie z nią absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie wykazuje się:

- wiedzą dotyczącą zarządzania i dyscyplin komplementarnych,

- wiedzą specjalistyczną odnoszącą się do poszczególnych funkcji zarządzania,

- umiejętnością stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania, koordynowania, kontrolowania, motywowania,

- umiejętnością pełnienia poszczególnych ról menedżerskich na każdym szczeblu kierowniczym,

- umiejętnościami interpersonalnymi i koncepcyjnymi,

- umiejętnością twórczego myślenia i działania, związaną z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia,

- umiejętnościami dodatkowymi: znajomość technik komputerowych, języka obcego, pracy zespołowej,

- przygotowaniem do podjęcia ewentualnie pracy naukowej, w tym umiejętnością pozyskania i weryfikacji informacji z różnych źródeł, jej przetwarzania, analizy, syntezy, prezentacji wyników.

Realizacja programu studiów przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej w charakterze menedżera niższego i średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, organizacjach non profit, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.