Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(PG) Analityka Gospodarcza, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod PG_AG_IS
Jednostka organizacyjna Politechnika Gdańska
Kierunek studiów Analityka gospodarcza
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://zie.pg.edu.pl/analityka-gospodrcza
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Absolwent studiów I stopnia kierunku Analityka gospodarcza ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych, w kontekście: funkcjonowania podmiotów gospodarczych, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego, norm prawnych i etycznych funkcjonowania struktur gospodarczych i społecznych oraz procesów finansowych współczesnego rynku. Ma teoretyczne podstawy zasad opisywania zjawisk ekonomicznych i finansowych, pozyskiwania i gromadzenia danych oraz zastosowania metod ilościowych do ich analizy i interpretacji, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Potrafi w praktyczny sposób: identyfikować i opisywać procesy gospodarcze, pozyskiwać i gromadzić potrzebne dane i na ich podstawie, stosując metody ilościowe, określać zależności przyczynowo-skutkowe, pozwalające na rozwiązywanie konkretnych problemów. Dobiera i wykorzystuje właściwe metody matematyczne i narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnych problemów. Posiada umiejętność pracy w multidyscyplinarnych zespołach.

Perspektywy zawodowe:

  • sektor bankowy
  • sektor ubezpieczeniowy
  • analiza i doradztwo
  • założenie własnej firmy

Przykładowe przedmioty na studiach: 

  • algebra liniowa, mikroekonomia, podstawy statystyki, analiza matematyczna, makroekonomia, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, rachunkowość finansowa, statystyka matematyczna, ekonometria.