Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(PG) Analityka Gospodarcza, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod PG_AG_IIS
Jednostka organizacyjna Politechnika Gdańska
Kierunek studiów Analityka gospodarcza
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://zie.pg.edu.pl/analityka-gospodarcza
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

O kierunku

Celem studiów jest zdobycie przez studenta zaawansowanej wiedzy w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych. Zdobycie wszechstronnych umiejętności analizy biznesowej przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia rynkowego, jak również w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania informacji, ich prezentacji i wizualizacji, analizy efektywności przedsięwzięć oraz analizy współzależności zjawisk ekonomicznych. Wypracowanie kompetencji społecznych, w szczególności w przedmiocie realizacji zadań projektowych.

Z kierunkiem powiązane są: kurs „aspekty statystyki publicznej”, staże w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym, szkolenia w Narodowym Banku Polskim, przedmioty z zakresu analizy statystycznej, konometrycznej, statystyki opisowej, wspomaganej komputerowo (R, Stata, Statistica, QGis, Geoda) oraz metodologii prowadzenia badań.

 

Przykładowe przedmioty na studiach:

  • statystka społeczna, inwestycje alternatywne, global digital transformation, ekonometria przestrzenna, analiza makroekonomiczna i sektorowa, modelowanie procesów w organizacji, rachunkowość zarządcza, prognozowanie i symulacje.

 

Co po studiach?

  • Prognozowanie, modelowanie i analiza złożonych procesów gospodarczych to rzeczy, którymi możesz się zajmować jako absolwent tego kierunku.
  • Ponadto będziesz zdolny do pracy z zakresu sporządzania planów i prognoz gospodarczych, a także tworzenia raportów finansowych, sprzedażowych i innych.