Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UZ) Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Szczegóły
Kod UZ_S1-WNB_Biomo
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Zielonogórski
Kierunek studiów Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

limit miejsc - na II roku

http://wnb.uz.zgora.pl/pl/biomonitoring-i-zarzadzanie-srodowiskiem/

https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/offerFacultyDetails/1230