Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Ratownictwo medyczne, studia I stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_RAT-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Ratownictwo medyczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

Ratownik medyczny to osoba z wykształceniem medycznym udzielająca szybkiej i sprawnej pomocy poszkodowanym o charakterze ratowniczym w stanach nagłych i zagrożeniach życia oraz dla osób uczestniczących w wypadkach i katastrofach. Absolwent studiów licencjackich ratownictwa medycznego poza tytułem zawodowym posiada teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie: medycyny ratunkowej, medycznych czynności ratunkowych, ratunkowego leczenia obrażeń ciała, procedur ratunkowych szpitalnych i wewnątrzszpitalnych, podstawowych zabiegów medycznych w zakresie opieki nad pacjentem neurologii, chorób wewnętrznych, kardiologii, pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa. Absolwent nabywa również umiejętności w zakresie komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz w zespołach interdyscyplinarnych.