Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Historia, specjalność archiwistyka, studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_WH_Harch2ST
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

Dzięki studiom historycznym drugiego stopnia absolwent rozszerza umiejętności i wiedzę uzyskaną na studiach pierwszego poziomu w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego i wiedzy merytorycznej. Absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę w zakresie wybranej specjalności naukowej oraz wszechstronne umiejętności warsztatowe.

W trakcie zajęć studenci uczą się:
• analizować dokumenty historyczne i współczesne, odczytywać ukryte przesłana, rozumieć przebieg i konsekwencje zdarzeń,
• wyjaśniać przyczyny zjawisk, zachodzących w przeszłości i współcześnie,
• pracy muzealnika lub specjalisty zarządzania informacją (w zależności od wybranej specjalności),
• nowoczesnych technik gromadzenia, opracowywania i prezentowania informacji. https://hum.usz.edu.pl