Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Gospodarka przestrzenna stacjonarne studia inżynierskie pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WNOZIGP_GP_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Czas trwania 3,5 roku
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php