Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJK) ratownictwo medyczne, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJK_RM-1-UJK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek studiów Ratownictwo medyczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk podstawowych, nauk klinicznych oraz nauk behawioralnych i społecznych. Posiada także umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne umożliwiające samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobą dorosłym i dzieciom w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza; zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach ochrony zdrowia, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR), Zespołach Ratownictwa Medycznego, izbach przyjęć, oddziałach szpitalnych, służbach ratowniczych w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,Policji,Straży Granicznej; w zintegrowanych dyspozytorniach medycznych, centrach powiadamiania ratunkowego; w organizacjach zajmujących się zabezpieczeniem medycznym imprez w tym imprez masowych; w ochotniczych organizacjach ratowniczych; w transporcie sanitarnym oraz w charakterze instruktora pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; Absolwent ratownictwa medycznego studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów z zakresu zdrowia publicznego II stopnia.