Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Filologia rosyjska (Katedra Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej), studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S2-FLROS
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Filologia rosyjska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
WWW address http://ir.uw.edu.pl/pl/index.php
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska, prowadzone przez Katedrę Rusycystyki UW, są przyporządkowane do dziedziny nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Ich celem jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę kontekstową przeszłości i współczesności Rosji w perspektywie kulturowej oraz społecznej.  Efekty uczenia się obejmują wiedzę i umiejętności filologiczne w zakresie tendencji rozwojowych współczesnego języka rosyjskiego, problematyki literatury rosyjskiej oraz współczesnych realiów społeczno-politycznych i gospodarczych. Kształcenie w zakresie języka rosyjskiego, prowadzące do osiągnięcia poziomu C2 według ESOKJ, jest zorientowane w szczególności na pisemne i ustne wypowiedzi w obszarze języka ekonomii i finansów oraz specjalistyczne kompetencje w obszarze przekładu polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego w obrębie tekstów literackich i tekstów użytkowych.