Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Organizational units

Filters

  • Levels of education

  • Forms of studies

  • Organizational units

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Address Kraków
WWW portal https://www.agh.edu.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Address Lublin
WWW portal https://www.kul.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Address Poznań
WWW portal http://www.amu.edu.pl/
Uniwersytet Gdański
Address Gdańsk
WWW portal www.ug.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Address Kraków
WWW portal www.dydaktyka.uj.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Address Kielce
WWW portal www.ujk.edu.pl
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Address Kraków
WWW portal http://www.up.krakow.pl/
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Address Warszawa
WWW portal www.uksw.edu.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Address Bydgoszcz
WWW portal www.ukw.edu.pl/
Uniwersytet Łódzki
Address Łódź
WWW portal www.uni.lodz.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Address Lublin
WWW portal www.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Address Toruń
WWW portal www.umk.pl
Uniwersytet Opolski
Address Opole
WWW portal www.uni.opole.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Address Kraków
WWW portal www.upjp2.edu.pl
Uniwersytet Rzeszowski
Address Rzeszów
WWW portal www.ur.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Address Katowice
WWW portal www.us.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński
Address Szczecin
WWW portal www.usz.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
unit's main mage
Address Warszawa
WWW portal http://www.bss.uw.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku
Address Białystok
WWW portal http://www.uwb.edu.pl/
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Address Olsztyn
WWW portal www.uwm.edu.pl / informator.uwm.edu.pl (plany studiów)
Uniwersytet Wrocławski
Address Wrocław
WWW portal www.uni.wroc.pl
Uniwersytet Zielonogórski
Address Zielona Góra
WWW portal www.uz.zgora.pl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Address Warszawa
WWW portal www.wat.edu.pl