Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Studia amerykanistyczne (Ośrodek Studiów Amerykańskich), studia II stopnia, stacjonarne w języku angielskim

Details
Code UW_S2-AM
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Studia amerykanistyczne
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction English
Admission limit 3
WWW address https://www.asc.uw.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Interdyscyplinarny program studiów II stopnia na kierunku Studia amerykanistyczne prowadzony w Instytucie Ameryk i Europy – Ośrodku Studiów Amerykańskich obejmuje zarówno nauki społeczne, jak i humanistykę. Jest przeznaczony dla osób bardzo dobrze przygotowanych do podjęcia studiów II stopnia poświęconych Stanom Zjednoczonym Ameryki oraz Ameryce Łacińskiej i Karaibom w kontekście hemisferycznym oraz biegle władających językiem angielskim, który jest podstawowym językiem wykładowym. Program nie oferuje systematycznych wykładów z wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Prawie wszystkie przewidziane w programie zajęcia są zajęciami do wyboru. Program studiów jest bardzo silnie zorientowany na samodzielną pracę badawczą. Dotyczy to zwłaszcza pięciu obowiązkowych proseminariów badawczych, podczas których realizowane są mniejsze projekty badawcze. Również wykłady monograficzne (autorskie) oraz konwersatoria są oferowane w ramach zajęć do wyboru i służą zapoznaniu się z badaniami prowadzonymi przez kadrę naukową Ośrodka, ewentualnie przez profesorów wizytujących lub wykładowców zewnętrznych.

Program studiów wprowadza w Polsce perspektywę transnarodową i hemisferyczną, co odpowiada europejskim i światowym tendencjom w studiach regionalnych i konkretnie w amerykanistyce.