Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Iberystyka --portogalistyka (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Wydział Neofilologii), studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S1-IP
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Iberystyka - portogalistyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku iberystyka: portugalistyka oferują szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku portugalskim oraz umożliwiają dostęp do kultury

Portugalii, Brazylii oraz innych krajów portugalskiego obszaru językowego poprzez studia nad literaturą, sztuką i historią tego obszaru językowego. Studenci mają możliwość uczenia się języka

portugalskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1). Od pierwszego roku studiów zajęcia językowe prowadzone są oddzielnie dla wariantu europejskiego i brazylijskiego języka portugalskiego.

Kadra naukowa i dydaktyczna Instytutu, skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów, oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i

umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania interesujących ich treści i rozwiązań.

Studenci zapoznają się – począwszy od drugiego roku studiów w języku portugalskim – z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Portugalii i Brazylii, a także, co jest unikatową ofertą na polskich uczelniach wyższych, krajów PALOP (Kraje Afrykańskie Urzędowego Języka Portugalskiego) W ten sposób uczą się rozumienia podłoża

zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury.

Wielość zagadnień, ich wzajemne przeplatanie się i powiązania pomagają studentom portugalistyki w wypracowaniu postawy otwartości oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata.

Dzięki nabytemu warsztatowi odczytywania tekstów kultury wykraczającemu poza ramy antropologii czy literaturoznawstwa, studenci stają się wykształconymi odbiorcami dzieł sztuki

współczesnej. Mają również możliwość śledzenia historii literatury portugalskiej i brazylijskiej oraz afrykańskiej literatury pisanej w języku portugalskim.