Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_DZ-1
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na tym kierunku dają szansę kształcenia wszystkim, którzy chcą swoją przyszłość związać z mediami i komunikowaniem społecznym. Dostarczają wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego i tych związanych ze specyfiką poszczególnych mediów. Program studiów w znaczącej części wypełniony jest zajęciami warsztatowymi, odbywającymi się w pełni wyposażonym studio radiowo-telewizyjnym, a zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy. Studenci kierunku zobowiązani są do odbycia czterotygodniowych praktyk zawodowych  w wymiarze 160 godzin. W ramach programu Erasmus+ Studenci kierunku mogą studiować w wybranych uniwersytetach poza granicami kraju.

W ramach studiów II stopnia (magisterskich) realizowane są dwa zakresy kształcenia. W ramach  zakresu radiowo-telewizyjnego program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu warsztatu radiowego i telewizyjnego. Celem kształcenia jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką dziennikarską w kontekście sprawnego wykorzystania zdobytych umiejętności w tworzeniu przekazu medialnego. Studenci zostaną wyposażeni w gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną, i będą mogli podjąć pracę jako dziennikarze w radiu, telewizji, oraz agencjach informacyjnych. Zakres kształcenia: komunikacja wizerunkowa przygotowuje wysokokwalifikowanych specjalistów w zakresie projektowania działalności w zakresie marketingu/brandingu, reklamy i public relations z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wizerunkowej. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze specjalisty kreującego i zarządzającego budową relacji pomiędzy zespołem obsługującym klienta a klientem w procesie projektowania komunikacji i brandingu. Celem kształcenia na studiach jest nauczenie studentek i studentów technik i metod kongruentnego, skutecznego i efektywnego komunikowania, metod nawiązywania relacji, prezentacji, zarządzania projektami, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Kwalifikacje absolwenta

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to propozycja skierowana do przyszłych dziennikarzy i tych wszystkich osób, które związane są z szeroko rozumianą przestrzenią medialną.

Celem studiów jest przygotowanie do zawodu dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego, jak również do zawodów "okołomedialnych", związanych z komunikacją społeczną (marketing, reklama, promocja). Absolwent kierunku dysponować będzie umiejętnościami opisu, diagnozowania i aksjologizacji poszczególnych systemów mediów. Wyposażony zostanie w aparat wiedzy pozwalający kreślić zasady funkcjonowania i role mediów w społeczeństwie demokratycznym. Absolwenci będą posiadali dobrą orientację w zakresie mediów regionalnych i ogólnopolskich.  Obszary zatrudnienia absolwentów to zarówno prasa, radio i telewizja, jak i inne instytucje prowadzące działalność komunikacyjną: organizacje samorządowe i lokalne. Ukończenie studiów ułatwi absolwentowi podjęcie pracy zawodowej w instytucjach edukacyjnych i administracyjnych, w firmach doradczych, w sferze komunikacji masowej, w szczególności w dziennikarstwie międzynarodowym i w public relations, w działalności dyplomatycznej. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania samodzielnych działań w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, doradca ds. stosunków międzynarodowych, imagemaker, rzecznik prasowy. Może też po spełnieniu określonych przez Uniwersytet wymagań, kontynuować karierę naukową na studiach III stopnia. Struktura kwalifikacji absolwenta uwzględnia specyfikę miejscowego rynku pracy. Przy Instytucie powołano Radę Programową ds. jakości kształcenia, która pełni funkcję doradczą i integrującą środowisko naukowe i  dziennikarskie (zawodowe). Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).