Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Animacja kultury, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2-AK
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Animacja kultury
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://nsp.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku.
W programie studiów znajdują się przedmioty przygotowania ogólnego, praktycznego i zawodowego, ze zdecydowaną przewagą zajęć warsztatowych opartych na realizacji projektów działaniowych (bezpośrednich i online). Część zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem e-learningu, a tygodniowy plan dostosowany będzie do sytuacji osób pracujących.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Nauczysz się:
• planować i realizować wydarzenia kulturalne różnego typu,
• zarządzać instytucjami kultury,
• stosować w praktyce metodykę animacji kultury,
• diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Przykładowe przedmioty:
Warsztaty sztuk performatywnych, metodyka pracy animatora wolnoczasowego, plener artystyczno-metodyczny, trening kreatywności, metodyka działalności kulturalnej, przemysły kreatywne, ekopedagogika, metodyka pracy animatora wolnoczasowego, metodyka pracy menedżera artystycznego, warsztaty sztuk wizualnych, laboratorium kultury, elementy prawa autorskiego, zarządzanie projektem.