Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Germanistyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Details
Code UMCS_WL_GER_2S
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Germanistyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction German, Polish
Admission limit 2
Duration 2 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu ogólnoakademickim posiadającym innowacyjny programu studiów, odpowiadający na potrzeby lubelskiego rynku pracy, szybkiego rozwojowi branży BPO oraz szeregu inwestycji w sferze biurowo-usługowej w regionie, poszukujących pracowników z doskonałą znajomością języka obcego, poszerzaną i pogłębioną o znajomość języka specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego, medycznego), jak również innowacyjny programu studiów kształcenia nauczycieli języka niemieckiego, w tym całościowego kształcenia nauczycieli jedynie na tym poziomie studiów.