Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Studia europejskie, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WSMP_STUD_EUROP_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Europeistyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://europeistyka.uj.edu.pl/studia/licencjat
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Wyższe studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium z zakresu prawa, ekonomii lub nauk politycznych i społecznych. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.Absolwent studiów europejskich będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, ekonomii i prawa. Studia licencjackie na tym kierunku przegotowują do kontynuowania nauki na studiach uzupełniających z zakresu studiów europejskich.

Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w administracji publicznej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach UE, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE, a zwłaszcza w placówkach kulturalnych, fundacjach, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, a także w szkolnictwie - po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.