Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Informatyka analityczna, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WMI_INFORMATYKA_AN_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Informatyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wmii/inform.anali
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Informatyka Analityczna to jeden z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych kierunków studiów infor­matycznych w Polsce, prowadzony przez Wydział Matematyki i Infor­ma­tyki Uniwersytetu Jagielloń­skie­go.  Program Informatyki Analitycz­nej jest oparty o badania kadry naukowej, m.in. w zakresie algorytmiki, metod formal­nych i dyskretnych informaty­ki. Na jego kształt wpływa też współ­praca kadry ze zdolnymi studentami, laureatami konkursów programisty­cznych. Obserwacja zainteresowań studentów, ich aspiracji i oczekiwań edukacyjnych zrodziła potrzebę przy­gotowania specjalnej oferty dydakty­cznej, umo­żliwiającej im optymalny rozwój.