Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WF_F_UKRJR
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.ukra.rosy
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim to klucz do poznania i zrozumienia nie tylko Ukrainy, ale także całej Słowiańszczyzny Wschodniej. Studia, koncentrując się wokół języka i kultury, umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni całej Europy Wschodniej. Celem studiów na naszym kierunku jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi. Filologia ukraińska z językiem rosyjskim jest jedynym kierunkiem oferującym tego typu kształcenie, nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale w ogóle w Polsce.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Warunkiem ich ukończenia jest uzyskanie minimum 210 punktów ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego. Studia pierwszego stopnia przygotowują również do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim, a także na innych kierunkach studiów humanistycznych.

Proces globalizacji gospodarki przyspiesza, coraz więcej firm działa w środowisku międzynarodowym, a rola Ukrainy jako partnera gospodarczego i kulturalnego Rzeczypospolitej Polskiej systematycznie rośnie. Ponadto wzrasta liczba pracowników z Ukrainy w RP, stąd konieczność zapewnienia kadr dobrze władających językiem ukraińskim w mowie i piśmie. Dobra znajomość ukraińskiego (języka wciąż niszowego) oraz znajomość języka rosyjskiego jest niezwykle atrakcyjna dla potencjalnych pracodawców. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów na filologii ukraińskiej z językiem rosyjskim sprawiają, że absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w następujących sektorach otoczenia społeczno-gospodarczego: instytucje kultury, podmioty gospodarcze prowadzące działalność międzynarodową, turystyka, oświata.